//בני 55 ומעלה שבוטחו בביטוח סיעודי קבוצתי, יוכלו להצטרף לביטוח סיעודי בקופת החולים ללא בדיקה רפואית

בני 55 ומעלה שבוטחו בביטוח סיעודי קבוצתי, יוכלו להצטרף לביטוח סיעודי בקופת החולים ללא בדיקה רפואית

כלל המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי שהסתיים לאחר ה-31 באוגוסט 2017, שגילם 55 ומעלה, יוכלו לממש את זכאותם ולהצטרף לפוליסת ביטוח סיעודי בקופת החולים בה הם חברים, ללא בחינת מצבם הרפואי.
בשורה זו אשר מבטיחה ביטוח סיעודי יציב בכיסוי ראוי ובמחיר זמין, היא פרי ההסכמות שהושגו לאחרונה בין הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון דורית סלינגר, שר האוצר משה כחלון ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. נזכיר כי מתן האפשרות למבוטחי ביטוח סיעודי קבוצתי קצר טווח, להצטרף לביטוח הסיעודי בקופות החולים ללא צורך בבדיקה רפואית, הושג לאחר מו"מ ממושך בין הצדדים תחילה למבוטחים בני 60 ומעלה ולאחר מכן, בהסכמה משותפת, הוחלט על הורדת הגיל המזכה בפטור מחיתום מ-60 ל-55, תוך הרחבת הזכאות לאלפי מבוטחים נוספים.
ההוראות החדשות שפרסמה רשות שוק ההון להסדרת הנושא, נותנות תוקף חוקי להסכמות ומאפשרות למבוטחים לממש את הזכאות בפועל ולהבטיח את המשך הביטוח הסיעודי במספר צעדים פשוטים.
בהתאם להוראות החדשות, כל המבוטחים הזכאים, בני 55 ומעלה אשר פוליסת הביטוח הסיעוד הקבוצתית שלהם (לרוב מדובר בפוליסה של מקום עבודה) הסתיימה לאחר ה-31 באוגוסט 2017, יקבלו בימים הקרובים מכתב מחברת הביטוח שבה היו מבוטחים, המודיע להם, באופן אישי, על זכותם להצטרף לביטוח סיעודי בקופת החולים שלהם, תוך פירוט תנאי הזכאות המלאים. מכתב זה יהווה למעשה את האישור שניתן יהיה לגשת עמו לקופת החולים על מנת להצטרף לביטוח הסיעודי ללא תהליך של חיתום רפואי. המבוטחים הזכאים יוכלו להצטרף לפוליסות קופות החולים עד לסוף חודש יולי 2018, או תוך 120 יום מסיום פוליסת הביטוח הקבוצתי שלהם, לפי המועד המאוחר מבין השניים.
2018-02-15T16:22:02+02:00 דצמבר 30th, 2017|ללא קטגוריה|