//רשות שוק ההון חושפת מידע לקידום דיגיטציה וחדשנות בענפי הביטוח והחיסכון

רשות שוק ההון חושפת מידע לקידום דיגיטציה וחדשנות בענפי הביטוח והחיסכון

​רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חושפת לראשונה מידע שהתקבל מחברות הביטוח באמצעות ממשק אוטומטי (API), במטרה לאפשר קידום דיגיטציה וחדשנות בתחום החיסכון הפנסיוני. צעד זה מגביר את השקיפות, תומך בתחרות בענף לטובת ציבור החוסכים בישראל ועונה על צרכים שעלו, בין היתר, בהאקת-הון שיזמה וביצעה רשות שוק ההון. המאגרים מפורסמים באתר מאגרי המידע הממשלתיים (Data.gov.il) ויעודכנו באופן סדיר.

המידע המפורסם כולל נתוני הפקדות, משיכות, דמי ניהול, תשואות ומדדי סיכון. בנוסף, רוכזו ופורסמו באתר גם מאגרי מידע הכוללים דוחות כספיים רבעוניים של חברות הביטוח. מאגר נוסף כולל את רשימות הנכסים ברמת הנכס הבודד של תיקי העמיתים.

כמו כן, פורסמו מאגרי מידע אודות שביעות רצון הלקוחות, זמני מענה והמלצת לקוחות, שמהווים נתוני בסיס ל'מדד השירות של חברות הביטוח'. הרשות גם פרסמה מאגרי מידע הכוללים נתונים אודות נתוני תביעות – שיעור תביעות שאושרו/נדחו או בוטלו וכן נתונים על תביעות שנסגרו בפשרה או בוררות בבית המשפט – על פי חלוקה לענפי הביטוח השונים ולפרק הזמן שעבר.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "רשות שוק ההון מקדמת חדשנות ודיגיטציה בענפי הביטוח והחיסכון, בין היתר על ידי ריכוז והנגשת מידע שחלקו מפורסם לראשונה. אנו תקווה כי מידע זה ישמש את הציבור הרחב לשכלול שוק הביטוח והפנסיה בישראל".

2018-02-15T16:25:17+02:00 דצמבר 30th, 2017|ללא קטגוריה|