/אודות אידה
אודות אידה 2018-03-05T16:48:13+02:00

אודות אידה ישראל

אידה הינה גוף בינלאומי שלא למטרות רווח שנוסד בשנת 1960 למטרת טיפוח ופיתוח דיני ביטוח במישור האקדמי והבינלאומי, באמצעות עבודת צוות ושיתוף פעולה בין החברים, ולימוד והשוואה של דיני הביטוח במדינות השונות. מטרת אידה היא להציע דרכים לשם תיאום וקידום דיני הביטוח בעולם ולהביא להקלה בפתרון סכסוכים.

אידה מארגנת כינוסים בינלאומיים אחת ל-4 שנים, וכן מפגשים וסימפוזיונים במהלך השנה במקומות שונים בעולם. אידה פועלת גם באמצעות קבוצות עבודה (Working groups) המחליפות מידע ומפרסמות ניירות עמדה באופן רצוף, תוך החלפת דעות ומשפט השוואתי בנושאי הביטוח.

בראש הארגון עומד נשיא עולמי (עד אוקטובר 2018 ז'רום קולמן, פרופסור לדיני ביטוח מצרפת) ולצידו ועדה נשיאותית בת 35 חברים, וכן 4 סגני נשיא ונשיאי כבוד. מטעם ישראל כיהן כנשיא כבוד עו"ד גד נשיץ ז"ל.

במועצה הנשיאותית חברה עו"ד פגי שרון שמכהנת כסגנית נשיא אידה העולמית וחברה בועדה האקזקוטיבית. המועצה הנשיאותית נבחרת על ידי האסיפה הכללית.

מטעם הארגון פועלות קבוצות עבודה בתחומים הבאים: ביטוח וביטוח משנה, טכנולוגיות חדשות, זיהום הסביבה, ביטוח ימי, ביטוח רכב, פנסיה, פיקוח המדינה על ביטוח, ביטוח חבות אזרחית, ביטוח תעבורה, הגנת הצרכן ופתרון סכסוכים ומעמד סוכן הביטוח.

אודות אידה ישראל

עמותת אידה ישראל הוקמה הוקמה על ידי הנשיא הראשון והמייסד, השופט ה. לובנברג כדי לשמש סניף ישראלי של ארגון אידה הבינלאומי, לפתח ולקדם את דיני הביטוח בישראל ולמנף שיתוף פעולה בינלאומי בתחומים אלה.

אידה ישראל מקיימת מפגשים מקצועיים דו-שנתיים, בנושאים העומדים במרכזו של עולם הביטוח כגון: מעמדו של סוכן הביטוח, פוליסות על בסיס יום האירוע ויום ההודעה, חוק חוזה הביטוח, ביטוח משנה וכד'.

בין חברי העמותה נמנים עורכי הדין המובילים בתחומי הביטוח והנזיקין בישראל, נציגים מטעם חברות הביטוח השונות ונציגי אקדמיה.

בכנסים שעורכת אידה ישראל מתקיימות הרצאות אקדמיות על ידי מרצים בעלי שם מהאוניברסיטאות השונות וכן על ידי שופטים בכירים ושופטים בדימוס, לצד עורכי דין הסוקרים את הפסיקה העדכנית בדיני ביטוח ומעוררים דיון עם קהל המשתתפים על נקודות מעוררות מחלוקת בתחום.

תקנון העמותה